Privacy & Disclaimer

Wettelijke disclaimer

RTC Group B.V. verwerpt alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de inhoud van informatie op deze website. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. RTC Group B.V. wijst alle aansprakelijkheid af voor direct of indirect verlies van welke aard dan ook en op welke basis dan ook, als gevolg van het gebruik van informatie die beschikbaar was of beschikbaar is op de website van de RTC Group B.V.

Prijzen

* Prijzen en beschikbare modellen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
* Variaties in wisselkoersen zijn voorbehouden.
* Alle getoonde prijzen zijn af fabriek en exclusief BTW.

Auteursrechten

De tekst, logo’s, pictogrammen en hun ontwerp worden beschermd door auteursrechten en andere wettelijke beschermingsmaatregelen die van toepassing zijn op de intellectuele eigendom van RTC Group B.V. Het is niet toegestaan ​​om enig deel van deze website te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van RTC Group B.V.

Handelsmerken

RTC Group BV woord- en beeldmerken zijn intellectueel eigendom van RTC Group BV Dit betekent dat alle merken en bedrijfslogo’s van RTC Group BV onder de handelsmerkrechten van RTC Group BV vallen en niet door derden mogen worden gebruikt zonder eerst te hebben ontvangen De schriftelijke toestemming van RTC Group BV om dit te doen.

Maatschappelijke zetel en btw-nummers

RTC Group B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 57440999. Het BTW nummer is NL 852581014B01.

E-mail

Informatie die per e-mail wordt verzonden, is alleen bedoeld voor de geadresseerde (n). De afzender is niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid, inhoud of snelle ontvangst van een e-mailbericht. RTC Group B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen van elektronische bezorging.
Wilt u geen e-mail meer ontvangen van RTC Group B.V.?
Beantwoord het e-mailbericht met behulp van “unsubscribe” als onderwerp.

Algemene voorwaarden voor verkoop en levering

Op al onze offertes en leveringen en overeenkomsten zijn onderworpen aan onze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden. Deze zijn op aanvraag beschikbaar.

Privacy

RTC Group B.V. en haar gelieerde ondernemingen (“RTC”) waarderen uw interesse in deze website en andere gerelateerde of gekoppelde RTC-sites (de “website”). Dit privacybeleid is van toepassing en beperkt zich tot de behandeling van informatie die via de website wordt verzameld.

Algemene en beleidsupdates

RTC neemt de privacy van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en zal redelijke inspanningen leveren om uw persoonlijke informatie te gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid. Lees dit privacybeleid zorgvuldig door. We kunnen dit privacybeleid na verloop van tijd herzien. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen, zullen we u per e-mail op de hoogte stellen of een kennisgeving op onze website plaatsen. Raadpleeg de website van tijd tot tijd voor de meest recente versie van ons privacybeleid. Als u de website blijft gebruiken nadat we u op de hoogte hebben gebracht van dergelijke wijzigingen zoals hierboven beschreven, betekent dit dat u akkoord gaat met dergelijke wijzigingen.

Informatie die we verzamelen

Bij de registratie kan u worden gevraagd om persoonlijke informatie te verstrekken, zoals uw voor- en achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer en adres. De webservers van RTC verzamelen automatisch gebruiksinformatie van de website wanneer u de website bezoekt. Informatie over het gebruik van de website informeert ons over hoe onze bezoekers de website gebruiken en navigeren, inclusief het aantal en de frequentie van bezoekers op elke webpagina, hun internetprotocoladressen, de duur van hun verblijf en de acties die zij ondernemen (inclusief aankopen). Bepaalde pagina’s van de website kunnen cookies en duidelijke GIF’s gebruiken om uw informatie bij te houden en op te slaan voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven en om u in staat te stellen u te herkennen als een geregistreerde gebruiker als u met dezelfde computer en browser terugkeert naar de website. Een cookie is een klein gegevenselement dat een website naar uw browser kan sturen, die vervolgens op uw harde schijf kan worden opgeslagen, zodat de RTC-server het kan herkennen wanneer u terugkeert. U kunt deze informatie op uw computer wissen of blokkeren als u dat wilt.

Kinderen

De website is gericht op volwassenen. RTC verzamelt niet bewust informatie van kinderen onder de 13 jaar.

Hoe wij de verzamelde informatie gebruiken

We kunnen de persoonlijk identificeerbare informatie die u aan RTC verstrekt, combineren met andere informatie over u die voor ons beschikbaar is, inclusief informatie uit andere bronnen. De manieren waarop RTC uw informatie kan gebruiken, zijn onder meer:

 • Om de website en zijn operatoren in staat te stellen om uw bestellingen te verwerken, te beheren en af ​​te leveren;
 • Om te reageren op uw specifieke vragen;
 • Om problemen op te lossen en u technische ondersteuning te bieden;
 • Om u informatie te geven over RTC-producten en -diensten, hetzij op een gepersonaliseerde of geaggregeerde basis;
 • Om websitebewerkers anoniem te maken, verzamel informatie die nuttig is voor het ontwikkelen van nieuwe functies en producten voor onze bezoekers en voor de inhoud en navigatie op de website verbeteren;
 • Om geschillen op te lossen, fraude te voorkomen en op te sporen en anderszins RTC te helpen juridische aansprakelijkheid te voorkomen;
 • Om u op de hoogte te brengen van wijzigingen in dit privacybeleid of in andere beleidsregels of voorwaarden die van invloed zijn op u en uw gebruik van de website; en
 • Voor andere doeleinden.

Veiligheid

RTC levert alle redelijke inspanningen om industriële beveiligingstechnologieën te gebruiken om uw informatie te beveiligen. Servers waarin persoonlijke informatie wordt opgeslagen, zijn beveiligd met een wachtwoord en een firewall en de toegang is beperkt tot die werknemers en onafhankelijke contractanten die dit moeten weten en alleen voor de hierboven aangegeven doeleinden. Alle financiële informatie wordt verzonden en opgeslagen in een gecodeerde vorm. We handhaven veiligheidsmaatregelen om de veiligheid, integriteit en privacy van deze servers en van uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Je vermogen om te kiezen

Wij communiceren met u om informatie, producten en diensten te leveren die u hebt aangevraagd. Het is jouw keuze om ons deze verzoeken te sturen. U hebt de mogelijkheid om de cookies van de website te weigeren en toch de website te gebruiken. Uw toegang tot de website zal echter beperkt zijn. U kunt bijvoorbeeld geen bestellingen plaatsen of volgen. U kunt altijd afzien van het ontvangen van marketing e-mails door de instructies op de marketing e-mail te volgen. We vragen expliciet wanneer we informatie nodig hebben die u persoonlijk identificeert (‘Persoonlijke informatie’).

Links van derden

Deze website kan links naar andere sites bevatten. RTC is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van dergelijke websites. We raden u aan om het privacybeleid van die sites te bekijken wanneer u ze bezoekt. RTC verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij. U vraagt ​​het aan of machtigt het;

 1. Als dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om transacties te verwerken of diensten aan te bieden die u hebt aangevraagd; of
 2. RTC wordt daartoe gedwongen door overheidsinstanties, regelgevende instanties of op basis van een dagvaarding of een vergelijkbaar overheidsverzoek.
 3. Daarnaast behoudt RTC zich het recht voor om gegevens die u naar RTC verstuurt te verspreiden, zolang deze gegevens anoniem zijn, geaggregeerd en niet om jou te identificeren.

Contactinformatie RTC heeft procedures om u te helpen ervoor te zorgen dat uw informatie correct, actueel en volledig is. Als u dergelijke informatie wilt corrigeren of als u vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid, stuur dan een e-mail naar info@rtcgroup.eu